Ingvar Staffans

Personligheten i verken är viktig. Det ger mycket mer för betraktaren om den ser och uppfattar människan bakom verket. Mod är något jag uppskattar – jag sneglar inte på omgivningens krav. Nerv att ta ut svängarna finns, det ska inte vara för tråkigt och perfekt. Alla känslor ska få möjlighet att uttryckas. Kvalitet är något som måste finnas där, det krävs att man kan sin sak. Självständighet kommer genom att erbjuda ett alternativ till det ytligt vackra. Konst som går på tvärs i förhållande till rådande trender rubbar våra invanda mönster. Glädjen i att skapa bör alltid framgå på det ena eller andra sättet – då det är skaparglädjen som inspirerar.

Ingvar Staffans, 2021

 

Årsmöte & Möte med konstnären
söndag 14 mars klockan 16.00.
Först de sedvanliga årsmötesförhandlingarna och därefter utlottning av årets medlemsvinster. Sedan kommer Ingvar Staffans att berätta om sitt konstnärskap.
Supé och dryck, kaffe och kaka 150 kronor.
Anmälan senast 11 mars.
Välkomna!