Om

Öppettider under utställningsperioder

Lördag – söndag klockan 12.00 – 15.00.
Onsdag 17.00 – 19.00.

För ett besök i Konsthallen andra tider, kontakta:
Bo Sundqvist, telefon 0705-33 62 19.

Välkomna!

 

I samarbete med
Upplevelsenämnden och upplevelseförvaltningen, Enköpings kommun.
NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.
Pepparrotsstadens Trädgård & Hantverk.